// 29.Sep.  //  3 komentara

Simboli tetovaža 2. deo

Zvezde su vrlo popularne kao tetovaže, u mnogim slučajevima značenje zavisi i od vrste i od broja kraka. Zvezda- kao svetlost koja sija u tami predstavlja simbol nade, istine i duše…. Simbol zvezde otelotvoruje koncept božanske iskre koja se nalazi u svakom od nas. Njihova moć predstavlja borbu protiv tame i nepoznatog.

Među najpoznatije zvezde spadaju: Pentagram (petokraka zvezda), Nautička zvezda ( takođe petokraka), Heksagram ili Davidova zvezda ( šestokraka ), Septagram ( sedmokraka ), Octogram ( osmokraka ) sve do Nonograma ( devetokraka zvezda ).

PENTAGRAM

U slučaju pentagrama, od dramatičnog je značaja u kojem se položaju nalazi zvezda, jel krak stoji na gore ili na dole. Zvezda okrenuta na dole se smatra imitacijom Ovnove glave ( balvana- sa kojim su vojnici provaljivali vrata dvoraca ) koji je simbol đavola.  Seltici su smatrali pentagram kao znak mađioničara i vračara. Pet kraka predstavljaju snažan simbol zaštite i ravnoteže.

HEKSAGRAM

tattoo zvezde hexagramSimbol interakcije božanskog sa smrtnicima – boga sa ljudima. Posebnog je značaja u jevrejskoj kulturi, poznat kao Davidova zvezda. Dobio je ime po štitu  koji je bio u obliku šestokrake zvezde, koji je David tradicionalno nosio i u borbu protiv Goliata. Ima snažne veze sa Kabalom ( Kaballah ) često ga zovu i kao tvorac zvezde.

Šest kraka predstavljaju svaki po jedan dan, zadnji pada na subotu, na Sabbath. Heksagram je snažan simbol jevrejskog identiteta, bio i ostao i do dana nacističkih progona, kada su jevreji bili primorani da nose žute zvezde kao identifikatore. Zvezda je postala zvaničan znak zastave Izraela 1948. godine

SEPTAGRAM

Sedmokraka zvezda koja je simbol integracije i mistične veze između broja 7. Povezan je sa sedam planeta klasične astrologije i ostalih sedam sistema, kao što su i Hindu čakre.

OCTOGRAM

tattoo zvezde octagramOsmokraka zvezda je simbol sitosti i regeneracije. Povezano je sa Feng Sui trigramima (raj, vetar, voda, planina, zemlja, grom, vatra i jezero), sa paganskim točkom a i sa Egipćanskim bogovima koji su se klanjali u Hermopolis tokom starog kraljevstva, koje je bilo treće od šest dinastija.
Nun & Naunet – voda
Amun & Amanuet – nevidljivost
Heh & Hauhet – beskonačnost
Kek & Kauket – tama

NONOGRAM

Devetokraka zvezda je simbol dostignuća i stabilnosti, iako je ta stabilnost podložna promeni. On takođe može biti povezan sa devet sistema, kao što su Taoistički Kanji ( psihicki centri ) koji su slični Hindu čakrama.

404