Prodavnica nije aktivna. Nažalost nemožemo da stignemo i ovo da radimo, tako da prodajemo ceo projekat (sajt + lager) info na mail

USLOVI KORIŠĆENJA Prodavnice Džidže(www.dzidze.com)


Džidže (u daljem tekstu "Džidže") pružaju internet prodaju pod dole navedenim  uslovima. Posetom ili kupovinom u Prodavnici Džidže prihvatate ove uslove. Molimo pročitajte ih pažljivo. Pored toga, korišćenjem bilo kog postojećeg ili budućeg servisa (npr. Vaš profil, poklon kuponi i dr.) saglasni ste sa smernicama, uslovima i ugovorima tih servisa (u daljem tekstu "Uslova"). Ako ti uslovi nisu u skladu sa ovim Uslovima, primenjuju se Uslovi privatnosti.

 

USLOVI PRIVATNOSTi


Detalje politike privatnosti možete pročitati ovde

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA


Posetom www.dzidze.com ili slanjem e-mail-ova nama, komunicirate sa nama elektronski. Saglasni ste sa tim da ćete komunicirati sa nama elektronskim putem. Komuniciraćemo sa Vama putem e-mail-a ili postavljanjem obaveštenja na ovaj sajt. Saglasni ste da svi ugovori, obaveštenja, objave i drugi vidovi komunikacije koje Vam pružamo elektronski zadovoljavaju pravnu obavezu da je takva komunikacija u pisanom obliku.

AUTORSKA PRAVA


Svi sadržaji na ovom sajtu, kao što su tekst, slike, logotipi, ikonice, preuzimanja elektronskim putem i skupovi podataka, vlasništvo su Džidže ili njenih dobavljača/proizvođača i zaštićeni su zakonima Republike Srbije i međunarodnim zakonima o autorskim pravima. Kompilacija celokupnog sadržaja na ovim stranicama je isključivo vlasništvo Džidže i zaštićena je zakonima Republike Srbije i međunarodnim zakonima o autorskim pravima. Sav softver korišćen na ovim stranicama isključivo su vlasništvo Džidže ili njenih dobavljača/proizvođača i zaštićen je zakonima republike Srbije i međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

ZAŠTIĆENI ŽIGOVI


Džidže je zaštićeni žig S.Z.R. Džidže , kao i ostale slike , logotipi, zaglavlja stranica, ikonice, skripte i nazivi servisa su zaštićeni žigovi Džidže u Republici Srbiji i drugim zemljama. Zaštićeni žigovi Džidže ne smeju se dovoditi u vezu sa bilo kojim proizvodom ili servisom koji nije vlasništvo Džidže, na način koji može izazvati zabunu među kupcima ili izazvati omalovažavanje i/ili diskreditaciju Džidže. Svi ostali zaštićeni žigovi koji nisu vlasništvo Džidže, su vlasništvo odgovarajučih vlasnika, koji mogu, i ne moraju biti povezani ili sponzorisani od strane Džidže.

DOZVOLA I PRISTUP SAJTU


Džidže Vam pruža ograničenu dozvolu za pristup i ličnu upotrebu ovog sajta, ali ne i za preuzimanje (osim keširanja stranice) ili izmenu bilo kog njenog dela bez pismene saglasnosti Džidže.

Ova dozvola ne uključuje bilo kakav vid preprodaje ili komercijalne upotrebe ovog sajta ili njenog sadržaja
-bilo koje baze ili upotrebu bilo kog spiska, opisa ili cena proizvoda
-bilo koje izvođenje ovog sajta ili njenog sadržaja.
-bilo koje preuzimanje ili kopiranje podataka za dobrobit drugog trgovca
-ili bilo koje skidanje podataka, robotiranje, ili korišćenje alata za prikupljanje podataka ili ekstrakciju podataka.

Ovaj sajt niti bilo koji deo ove stranice ne smeju se reprodukovati, duplirati, kopirati, prodavati, preprodavati, posećivati, ili na drugi način koristiti za komercijalnu svrhu bez pismene saglasnosti Džidže. Ne smete upotrebljavati FRAME-ove ili koristiti takve tehnike nad bilo kojim zaštićenim žigom, logotipom, ili bilo kojom drugom informacijom Džidže (uključujući slike, tekst, forme) bez izričite pismene saglasnosti Džidže. Ne smete koristiti bilo koji vid meta obeležavanja ili bilo koji drugi oblik skrivenog teksta koji uključuje ime Džidže ili zaštićeni žig, bez izričite pismene saglasnosti Džidže. Bilo koji vid neovlašćene upotrebe poništava dozvolu koju ste dobili od Džidže. Dozvoljava vam se ograničeno, opozivo, i neekskluzivno pravo da kreirate hiperlink ka naslovnoj stranici Prodavnice Džidže, dokle god ne prikazujete Džidže i proizvode koje prodaje u lažnom, prevarantskom, degradirajućom ili bilo kom uvredljivom kontekstu. Ne smete koristiti logotip Džidže, grafičke elemente ili zaštićene žigove kao delove linka bez izričite pismene saglasnosti Džidže.

VAŠ NALOG


Ukoliko koristite ovaj sajt, odgovorni ste za održavanje poverljivosti vašeg korisničkog naloga i šifre, kao i za ograničavanje pristupa vašem računaru, i saglasni ste da prihvatate punu odgovornost za sve aktivnosti koje se dešavaju pod vašim korisničkim imenom ili šifrom. Džidže prodaje proizvode za decu, ali ih prodaje odraslima, koji ih mogu kupiti nekim načinom plaćanja. Ukoliko imate manje od 18 godina, možete koristiti Prodavnicu Džidže samo uz učešće roditelja ili staratelja. Džidže zadržava pravo da odbije uslugu, obriše nalog, ukloni ili promeni sadržaj, ili poništi narudžbinu prema svom nahođenju.

RECENZIJE, KOMENTARI, KOMUNIKACIJA I OSTALI SADRŽAJI


Posetioci mogu da:
-postavljaju recenzije, komentare
-šalju e-mail-ove i komuniciraju na neki drugi način
-šalju sugestije, ideje, komentare, pitanja, ili postavljaju druge informacije
dokle god njihov sadržaj nije ilegalan, uvredljiv, preteći, neproveren, atakuje na privatnost, krši prava intelektualnog vlasništva ili na bilo koji drugi način šteti trećim licima ili je za osudu ili sadrži softverske viruse, političke kampanje, komercijalne prevare, lančana pisma, masovno mail-ovanje, ili bilo koji drugi vid spam-a. Ne smete da koristite lažnu e-mail adresu, da lažno predstavljate bilo koje fizičko ili pravno lice, ili na bilo koji drugi način lažirati svoj profil. Džidže zadržava pravo (ali ne obavezuje se) da ukloni ili promeni takav sadržaj.

Ako postavljate komentare ili šaljete neki drugi materijal, i ukoliko ne naznačimo drugačije, odobravate Džidže neekskluzivno pravo, i to besplatno, trajno, neopoozivo, i puno podlicencno pravo da koristi, reprodukuje, modifikuje, prepravlja, objavljuje, prevodi, stavara izvedena dela, distribuira, i prikazuje taj sadržaj u celom svetu i u bilo kom mediju. Odobravate Džidže pravo da koristi imena koje ste poslali u vezi sa tim sadržajem. Potvrđujete i garantujete da posedujete prava ili na neki drugi način kontrolišete sva prava za sadržaj koji ste poslali; da je sadržaj tačan; da korišćenje sadržaja koji nam dostavljate neće biti u suprotnosti sa ovim pravilom i da neće izazvati povredu bilo kog fizičkog ili pravnog lica; i da će te obavetiti Džidže o svim tvrdnjama koje proizilaze iz sadržaja koji vi obezbeđujete. Džidže ima pravo, ali ne i obavezu, da nadzire i menja ili ukloni bilo kakve aktivnosti ili sadržaj. Džidže ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koji sadržaj koji ste postavili ili koji je postavljen od strane trećih lica.

RIZIK OD GUBITKA


Sve proizvode koje ste kupili preko Džidže su vam prodate na osnovu vaše porudžbenice. To znači da postoji (minimalan) rizik od gubitka tih proizvoda prilikom dostave preko dostavljača.

OPISI PROIZVODA


Džidže se trudi da bude tačna koliko je to moguće. Međutim, Džidže ne garantuje da su opisi proizvoda ili drugi sadržaji na ovom sajtu tačni, kompletni, pouzdani, aktuelni, ili bez grešaka. Ako proizvod ponuđen i prodat od strane Džidže nije kao što je opisan, preostaje vam da vratite taj proizvod u nekorišćenom stanju.

CENE


Osim tamo gde je drugačije navedeno, cena za proizvode prikazane na ovim stranicama predstavlja punu cenu maloprodajnih proizvoda, predložen od strane proizvođača ili dobavljača, ili se procenjuje u skladu sa standardnom industrijskom praksom; ili na osnovu maloprodajne cene za sličan proizvod koji je ponuđen negde drugde. Cena je komparativna na osnovu procena i može ali ne mora da predstavlja cenu koja preovladava svakog dana. Gde se predmet nudi na prodaju putem nekog od naših dobavljača, cene može davati sam dobavljač.

S obzirom na artikle koje prodaje Džidže, ne možemo potvrditi cenu nijednog proizvoda sve dok ne izvršite porudžbinu; međutim, formiramo konačnu cenu tek kada obradimo vašu porudžbinu i kada je ona spremna za slanje. Uprkos našim naporima, izvestan broj artikala u našem katalogu može imati pogrešne cene. Ukoliko je cena nekog artikla veća od cene navedene na sajtu, mi ćemo vas kontaktirati radi potvrde ili otkazivanja porudžbine.

GARANCIJA 30 DANA


Ako ste nezadovljni sa proizvodom ili iz bilo kog razloga Vam ne odgovara proizvoda, dobiće te punu naknadu (umanjenu za troškove poštarine).
U roku od 30 dana od plaćanja proizvoda možete dostaviti nazad proizvod o svom trošku kao i broj računa na koji da Vam se refundira novac.

Džidže.com

NADLEŽNI ZAKON


Posetom Džidže, saglasni ste da će se po zakonima Republike Srbije rešavati eventualni sporovi između vas i Džidže ili vezani za ove Uslove.

IZMENE I OČUVANJE


Zadržavamo pravo da napravimo izmene na našem sajtu ili u Uslovima korišćenja u bilo kom trenutku. Ukoliko bilo koji od ovih uslova postane nevažeći ili iz bilo kog razloga neprimenjljiv, takav uslov će se smatrati nevažećim i neće uticati na validnost i primenu bilo kog drugog uslova.

OBAVEŠTENJE I PROCEDURA ZA ŽALBE U SLUČAJU NARUŠAVANJA AUTORSKIH PRAVA


Ukoliko verujete da je vaš rad kopiran na način kojim se povređuje zakon o intelektualnoj svojini, molimo nam dostavite prvo u elektronskom pa u pisanom obliku informacije koje su navedene ispod. Vodite računa da je ova procedura jedino za obaveštavanje Džidže o narušavanju zakona o intelektualnoj svojini.

-Potpis osobe ovlašćene da zastupa prava na intelektualnu svojinu;
-Opis materiala za koji ste smatrate da je narušen zakon o intelektualnoj svojini;
-Opis gde se taj material nalazi na sajtu, po mogućstvu URL;
-Vašu adresu, e-mail i broj telefona;
-Izjavu da upotreba navedenog materiala nije odobrena od strane vlasnika prava;
-Izjavu pod krivičnom odgovornošću, da su gore navedene informacije tačne i da ste nosilac autorskih prava ili ovlašćeni od strane nosioca autorskih prava.